Předpis 75/1970 Sb.

Citace75/1970 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.
Částka22 (17. 7. 1970)
Účinnostod 1. 10. 1970, zrušeno dnem 1. 1. 1976

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
102/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
128/1975rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 


ISP (příhlásit)