Předpis 102/1964 Sb.

Citace102/1964 Sb.
NázevVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Částka44 (15. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1976

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
8/1960novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech 
20/1960rušíVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností 
50/1960rušíVyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů 
64/1960rušíVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení 
184/1960novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí 
48/1961novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky 
105/1961rušíVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání 
107/1961novelizujeVládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních univerzitách marxismu-leninismu 
32/1962novelizujeZákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 
34/1962rušíVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění) 
63/1963rušíVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú.l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel 
102/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
102/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
124/1967novelizujeVyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 
91/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
179/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č.91/1968 Sb. 
75/1970novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb. 
108/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb. 
20/1975novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce 
128/1975rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
30/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení 


ISP (příhlásit)