Předpis 34/1958 Sb.

Citace34/1958 Sb.
NázevVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
Částka13 (30. 6. 1958)
Účinnostod 1. 7. 1958

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
266/1920novelizujeZákon o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů 
131/1936novelizujeZákon o obraně státu 
86/1946novelizujeZákon o stavební obnově 
115/1947novelizujeZákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově 
87/1948novelizujeZákon o potírání alkoholismu 
116/1949novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
167/1949novelizujeZákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících 
268/1949novelizujeZákon o matrikách 
65/1950novelizujeZákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi 
68/1951novelizujeZákon o dobrovolných organizacích a shromážděních 
83/1951novelizujeVládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic 
79/1952novelizujeZákon o živnostenské dani 
80/1952novelizujeZákon o domovní dani 
86/1952novelizujeZákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí 
13/1954novelizujeZákon o národních výborech 
40/1954novelizujeVládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev 
44/1954novelizujeVládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 
11/1955novelizujeZákon o vodním hospodářství 
38/1955novelizujeVládní nařízení o organisaci plemenářské služby 
47/1955novelizujeVládní nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků 
58/1955novelizujeZákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově 
8/1956novelizujeVládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 
31/1956novelizujeZákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 
55/1956novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
70/1956novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství 
Derogace pasivní
14/1959novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství 
65/1959novelizujeVládní nařízení o nové organizaci plemenářské služby 
143/1961novelizujeZákon o domovní dani 
101/1964novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 


ISP (příhlásit)