Předpis 76/1952 Sb.

Citace76/1952 Sb.
NázevZákon o dani ze mzdy
Částka37 (22. 12. 1952)
Účinnostod 1. 1. 1953, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
668 Vládní návrh zákona o dani ze mzdy.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
109/1947rušíZákon o dani ze mzdy 
99/1948novelizujeZákon o národním pojištění 
236/1948novelizujeZákon o vojenské nemocenské péči 
Derogace pasivní
43/1953novelizujeVládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy 
112/1953novelizujeVládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy 
71/1957novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani1
101/1964novelizujeZákon o sociálním zabezpečení2
90/1968novelizujeZákon o některých opatřeních na úseku daních placených obyvatelstvem3
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů4
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů5


ISP (příhlásit)