Předpis 103/1964 Sb.

Citace103/1964 Sb.
NázevZákon o zabezpečení družstevních rolníků
Částka45 (15. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
194 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení družstevních ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
56/1956rušíVládní nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících 
20/1959rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících 
80/1959rušíVládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících 
148/1961rušíVládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci 
32/1962rušíZákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 
56/1964rušíZákon, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 
Derogace pasivní
141/1965novelizujeZákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků1
116/1967novelizujeZákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků2
53/1968novelizujeZákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů3
89/1968novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení4
161/1968novelizujeZákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení5
71/1970novelizujeZákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení6
98/1971novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení podpory při narození dítěte 
106/1971novelizujeZákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení7
8/1972úplné zněníZákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
99/1972novelizujeZákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného8
121/1975novelizujeZákon o sociálním zabezpečení9
51/1976úplné zněníZákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
77/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné 
106/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti 
8/1982novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení10
148/1983novelizujeZákon o sjednocení sazeb nemocenského10
57/1984novelizujeZákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících11
109/1984novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení12
112/1984novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
51/1987novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení13
103/1988novelizujeZákon o změnách v nemocenském zabezpečení14
240/1988úplné zněníÚplné znění zákona ze dne 4. června 1964 č. 103 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 18. prosince 1965 č. 141 Sb., zákonem ze dne 1. prosince 1967 č. 116 Sb., zákonem ze dne 27. června 1968 č. 89 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1972 č. 99 Sb., zákonem ze dne 12. listopadu 1975 č. 121 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1983 č. 148 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb.16
180/1990novelizujeZákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů15
306/1991novelizujeZákon o změnách v sociálním zabezpečení16
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení17
235/1992novelizujeZákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení18
37/1993rušíZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů19


ISP (příhlásit)