Předpis 24/1967 Sb.

Citace24/1967 Sb.
NázevVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
Částka8 (22. 3. 1967)
Účinnostod 1. 4. 1967, zrušeno dnem 1. 1. 1977

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
88/1962rušíVyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn 
210/1964rušíVyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně 
Derogace pasivní
96/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
125/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků 
110/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem 
161/1976rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 


ISP (příhlásit)