Předpis 578/1991 Sb.

Citace578/1991 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
Částka110 (31. 12. 1991)
Účinnostod 1. 1. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1118 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1952novelizujeZákon o dani ze mzdy 
36/1965novelizujeZákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
161/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
142/1983rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
118/1988novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu 
149/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
172/1988novelizujeZákon o zemědělské dani 
215/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
156/1989novelizujeZákon o odvodech do státního rozpočtu 
157/1989novelizujeZákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) 
206/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
235/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
389/1990novelizujeZákon o dani z příjmů obyvatelstva 
557/1990novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
20/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání 
50/1991rušíVyhláška, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 
348/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů2


ISP (příhlásit)