Předpis 100/1960 Sb.

Citace100/1960 Sb.
NázevÚstava Československé socialistické republiky
Částka40 (11. 7. 1960)
Účinnostod 11. 7. 1960, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
1 Návrh na vydání ústavního zákona Ústava ČSSR

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
150/1948rušíÚstava Československé republiky 
152/1948rušíZákon o volbě presidenta republiky 
47/1950rušíÚstavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy 
4/1951rušíNařízení, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev 
75/1951rušíNařízení, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva 
64/1952rušíÚstavní zákon o soudech a prokuratuře 
7/1953rušíNařízení, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť 
78/1953rušíNařízení o novej organisácii povereníctev 
81/1953rušíÚstavní zákon o řízení národních výborů vládou 
12/1954rušíÚstavní zákon o národních výborech 
26/1954rušíÚstavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady 
56/1954rušíNařízení, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti 
33/1956rušíÚstavní zákon o slovenských národných orgánoch 
3/1957rušíNařízení o zriadení Povereníctva štátnej kontroly 
35/1960rušíÚstavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech 
Derogace pasivní
110/1967novelizujeÚstavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze 
28/1968novelizujeÚstavní zákon o doplnění článku 91 ústavy 
143/1968novelizujeÚstavní zákon o československé federaci 
144/1968novelizujeÚstavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice 
57/1969novelizujeÚstavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb. 
155/1969novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy 
43/1971novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci 
62/1978novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění článek 24 odstavce 2 Ústavy Československé socialistické republiky 
135/1989novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 
46/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
100/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
102/1990novelizujeÚstavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky 
161/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. 
294/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů 
376/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 
556/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
23/1991novelizujeÚstavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
326/1991novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 
327/1991novelizujeÚstavní zákon o referendu 
493/1992novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony 
1/1993rušíÚstava České republiky 


ISP (příhlásit)