Předpis 129/1975 Sb.

Citace129/1975 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Částka31 (28. 11. 1975)
Účinnostod 1. 1. 1976, zrušeno dnem 1. 10. 1988
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
119 Vládní návrh zákona o působnosti orgánů v soc. zabezpečení

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
59/1964novelizujeVládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
108/1964rušíVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení 
78/1968rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení 
131/1971rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb. 
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
Derogace pasivní
78/1979novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č.129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení1
10/1982novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení2
49/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích1
138/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení2
32/1983úplné zněníZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona,jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
119/1983novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení3
114/1988rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení4


ISP (příhlásit)