Předpis 54/1977 Sb.

Citace54/1977 Sb.
NázevVyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
Částka18 (19. 9. 1977)
Účinnostod 1. 10. 1977, zrušeno dnem 31. 12. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
40/1979novelizujeVyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 
125/1988novelizujeVyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb. 
393/1992novelizujeVyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Zb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů 
111/1998rušíZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 


ISP (příhlásit)