Předpis 68/1979 Sb.

Citace68/1979 Sb.
NázevZákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
Částka13 (4. 7. 1979)
Účinnostod 1. 1. 1980, zrušeno dnem 1. 8. 1994
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1976 - 1981
57 Vládní návrh zákona o silniční dopravě a vnitrostátním za...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
57/1950rušíZákon o úpravě podnikání v silniční dopravě 
36/1951rušíVládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě 
141/1960novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 
129/1962rušíVyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě 
144/1965rušíVládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky 
146/1968rušíVyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě 
32/1972novelizujeVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
54/1973rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí 
59/1974rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy a provozování silniční taxislužby 
Derogace pasivní
118/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství1
111/1994rušíZákon o silniční dopravě2


ISP (příhlásit)