Předpis 77/1978 Sb.

Citace77/1978 Sb.
NázevZákon České národní rady o státní správě ve školství
Částka17 (4. 7. 1978)
Účinnostod 1. 9. 1978, zrušeno dnem 27. 12. 1990
ProjednáváníČeská národní rada, 1976 - 1981
38 Vládní návrh zákona o státní správě ve školství

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
186/1960novelizujeZákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
Derogace pasivní
49/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích1
31/1984novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních2
48/1984úplné zněníÚplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 77 Sb., o státní správě ve školství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 27. dubna 1982 č. 49 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích, a zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních2
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně3
127/1990novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů4
564/1990rušíZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství5


ISP (příhlásit)