Předpis 92/1949 Sb.

Citace92/1949 Sb.
NázevBranný zákon
Částka30 (10. 4. 1949)
Účinnostod 1. 10. 1949, zrušeno dnem 1. 12. 1999
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
214 Vládní návrh branného zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
193/1920rušíBranný zákon republiky Československé 
53/1927rušíZákon o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona 
66/1932rušíZákon o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb.z. a n. 
267/1934rušíZákon o délce presenční služby 
26/1937rušíZákon, kterým se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb.z. a n., o délce presenční služby a změnách branného zákona 
14/1946rušíZákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího 
130/1947novelizujeZákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku 
85/1948rušíZákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání 
Derogace pasivní
86/1950novelizujeTrestní zákon1
88/1950novelizujeTrestní zákon správní2
39/1954novelizujeVládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. 
19/1958novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.3
20/1958úplné zněníVyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona 
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy4
64/1978novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon5
121/1978úplné zněníBranný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
72/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon6
207/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 
309/1990úplné zněníBranný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
227/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů7
164/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů8
331/1992úplné zněníBranný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
188/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů9
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře10
218/1999rušíZákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)11
Vztahováno k
38/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 3. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 


ISP (příhlásit)