Předpis 82/1957 Sb.

Citace82/1957 Sb.
NázevZákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě
Částka36 (31. 12. 1957)
Účinnostod 31. 12. 1957, zrušeno dnem 1. 1. 1996
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
198 Vládní návrh zákona o estrádách, artistických produkcíc...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
69/1948rušíZákon o hudební a artistické ústředně 
55/1949rušíVyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
127/1990novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů2
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících3
165/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury4
237/1995rušíZákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů5


ISP (příhlásit)