Předpis 223/1988 Sb.

Citace223/1988 Sb.
NázevNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
Částka47 (29. 12. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989, zrušeno dnem 1. 6. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1975rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
24/1985rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se doplňuje § 11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č.54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce 
Derogace pasivní
362/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním 
13/1991novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce 
193/1991úplné zněníNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
231/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
615/1992novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy 
127/1993novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy 
108/1994rušíNařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 


ISP (příhlásit)