Předpis 382/1990 Sb.

Citace382/1990 Sb.
NázevZákon o rodičovském příspěvku
Částka65 (27. 9. 1990)
Účinnostod 1. 10. 1990, zrušeno dnem 1. 10. 1995
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
59 Vládní návrh zákona o rodičovském příspěvku

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
107/1971rušíZákon o mateřském příspěvku 
110/1984rušíZákon o změnách zákona o mateřském příspěvku 
130/1984rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku 
50/1987rušíZákon o změnách zákona o mateřském příspěvku 
56/1987rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku 
106/1987rušíÚplné znění zákona ze dne 8. října 1971 č. 107 Sb., o mateřském příspěvku, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 110 Sb. a zákonem ze dne 23. června 1987 č. 50 Sb. 
259/1990rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku 
Derogace pasivní
117/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku1
154/1993novelizujeNařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek 
143/1994novelizujeNařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte 
117/1995rušíZákon o státní sociální podpoře2


ISP (příhlásit)