Předpis 64/1981 Sb.

Citace64/1981 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
Částka14 (30. 6. 1981)
Účinnostod 1. 9. 1981, zrušeno dnem 1. 7. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
109/2002rušíZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 


ISP (příhlásit)