Předpis 33/1948 Sb.

Citace33/1948 Sb.
NázevZákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
Částka15 (2. 4. 1948)
Účinnostod 2. 4. 1948
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1091 Vládní návrh zákona, jímž se obnovuje účinnost retribuční...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
16/1945novelizujeDekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
16/1945rušíDekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
245/1946novelizujeZákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost 
9/1947rušíVyhláška o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu 
88/1947novelizujeZákon o právu stavby 


ISP (příhlásit)