Předpis 16/1945 Sb.

Citace16/1945 Sb.
NázevDekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Částka9 (9. 7. 1945)
Účinnostod 9. 7. 1945, zrušeno dnem 1. 1. 1949

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
91/1934novelizujeZákon o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech 
Derogace pasivní
22/1946novelizujeZákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
23/1946úplné zněníVyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
149/1946novelizujeZákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví 
217/1946novelizujeVládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky 
245/1946novelizujeZákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost 
245/1946rušíZákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost 
9/1947úplné zněníVyhláška o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu 
33/1948novelizujeZákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení 
33/1948rušíZákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení 


ISP (příhlásit)