Předpis 33/1945 Sb.

Citace33/1945 Sb.
NázevÚstavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
Částka17 (10. 8. 1945)
Účinnostod 10. 8. 1945, zrušeno dnem 1. 10. 1949

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
98/1945novelizujeDekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu 
99/1945novelizujeDekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových 
161/1945novelizujeZákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové 
116/1949novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
194/1949rušíZákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství 
Vztahováno k
121/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb. 


ISP (příhlásit)