Předpis 55/1995 Sb.

Citace55/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky za dne 8.března 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
Částka12 (18. 4. 1995)
Účinnostod 18. 4. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
22/1945vztah kÚstavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé 
30/1945vztah kVyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku 
108/1945vztah kDekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 
57/1946vztah kÚstavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)