Předpis 121/1996 Sb.

Citace121/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
Částka38 (17. 5. 1996)
Účinnostod 17. 5. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
12/1945vztah kDekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 
33/1945vztah kÚstavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 
108/1945vztah kDekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 
245/1948vztah kZákon o štátnom občanstve osôb maďarskej národnosti 
194/1949vztah kZákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství 
34/1953vztah kZákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství 
243/1992vztah kZákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)