Předpis 434/2006 Sb.

Citace434/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 3. května 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
Částka139 (8. 9. 2006)
Účinnostod 8. 9. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
140/1961vztah kTrestní zákon 
141/1961vztah kZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)