Předpis 286/1996 Sb.

Citace286/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 379/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
Částka87 (29. 11. 1996)
Účinnostod 29. 11. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
76/1959vztah kZákon o některých služebních poměrech vojáků 
141/1961vztah kZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
335/1991vztah kZákon o soudech a soudcích 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
304/1993vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. 
236/1995vztah kZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 


ISP (příhlásit)