Předpis 194/1949 Sb.

Citace194/1949 Sb.
NázevZákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Částka58 (10. 8. 1949)
Účinnostod 1. 10. 1949
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
327 Vládní návrh zákona o nabývání a pozbývání československé...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
946/1811novelizujeObecný zákoník občanský 
236/1920novelizujeÚstavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé 
33/1945rušíÚstavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 
51/1945rušíVyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vracení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů 
102/1947rušíZákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem 
Derogace pasivní
72/1958novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství1
73/1958úplné zněníVyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství 
165/1968novelizujeZákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství2
39/1969novelizujeZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky3
88/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství4
Vztahováno k
121/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb. 


ISP (příhlásit)