Předpis 252/2006 Sb.

Citace252/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 28. února 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Částka80 (2. 6. 2006)
Účinnostod 2. 6. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
40/1964vztah kObčanský zákoník 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)