Předpis 280/2006 Sb.

Citace280/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 28. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Částka87 (9. 6. 2006)
Účinnostod 9. 6. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
40/1964vztah kObčanský zákoník 
120/1976vztah kVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993vztah kZákon o Ústavním soudu 
14/2000vztah kNařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií 
15/2000vztah kNařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 


ISP (příhlásit)