Předpis 84/2003 Sb.

Citace84/2003 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů
Částka34 (20. 3. 2003)
Účinnostod 20. 3. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
567/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
Vztahuje se k
40/1964vztah kObčanský zákoník 
526/1990vztah kZákon o cenách 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
567/2002vztah kNařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 


ISP (příhlásit)