Předpis 245/1946 Sb.

Citace245/1946 Sb.
NázevZákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
Částka106 (30. 12. 1946)
Účinnostod 9. 1. 1947
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
256 Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují dekrety pres...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
16/1945rušíDekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
16/1945novelizujeDekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
17/1945novelizujeDekret presidenta republiky o Národním soudu 
17/1945rušíDekret presidenta republiky o Národním soudu 
22/1946rušíZákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
23/1946rušíVyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 
Derogace pasivní
33/1948novelizujeZákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení1


ISP (příhlásit)