Předpis 2/1991 Sb.

Citace2/1991 Sb.
NázevZákon o kolektivním vyjednávání
Částka1 (31. 1. 1991)
Účinnostod 1. 2. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
260 Vládní návrh zákona o kolektivním vyjednávání
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
519/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád1
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře2
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění3
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích4
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního5
199/2003novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání6
255/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů7
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi8
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění9
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce10
25/2007úplné zněníÚplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn 
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů11
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv12
Vztahováno k
199/2003vztah kNález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 
37/2005na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
89/2005na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
177/2005na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
318/2005na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
433/2005na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
448/2005na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
551/2005na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
15/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
44/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
53/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
54/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
55/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
106/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
128/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
208/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
285/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
366/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
372/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
395/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
429/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
464/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
496/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
559/2006na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
9/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
10/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
16/2007vztah kNález Ústavního soudu ze dne 5. října 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 
30/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
51/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
82/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
102/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
114/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
118/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
145/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
196/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
243/2007na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
6/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
51/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
94/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
115/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
133/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
154/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
188/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
410/2008na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
36/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
55/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
81/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
161/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
172/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
209/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
210/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
237/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně 
251/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
308/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
325/2009na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
42/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
67/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
95/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
110/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
117/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupněSdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 113/2010 Sb. 
143/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně 
144/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně 
178/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
192/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
193/2010na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně 
6/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
25/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
68/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
90/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
101/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
131/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
148/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
149/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně 
183/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
229/2011na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
21/2012na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
34/2012na základěVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
65/2012na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 
114/2012na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně 
137/2012na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012 
138/2012na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012 
153/2012na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
311/2012na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
16/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
52/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
85/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013 
92/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 – 2016 
110/2013na základěSdělení 110. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
151/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
173/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013 
187/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
188/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
237/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
290/2013na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
12/2014na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
37/2014na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
51/2014na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014 
113/2014na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 
121/2014na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
169/2014na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
174/2014na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
12/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
44/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
53/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
102/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
117/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
128/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
186/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
190/2015na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
102/2016na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
156/2016na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016 
157/2016na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016 
174/2016na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
175/2016na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
312/2016na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
142/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
155/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
165/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
174/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
240/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
241/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
317/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
378/2017na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
38/2018na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
40/2018na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
54/2018na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
68/2018na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
88/2018na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
104/2018na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019 
148/2018na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
41/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
53/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně 
93/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
122/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
123/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
141/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
162/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
181/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
201/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
238/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
247/2019na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
2/2020na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
91/2020na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
218/2020na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
316/2020na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
317/2020na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
352/2020na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
353/2020na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
26/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
43/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
144/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
145/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
237/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
238/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
254/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
282/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
292/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
351/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
352/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně 
422/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
423/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně 
450/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
496/2021na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
3/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
9/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
24/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
31/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
48/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
83/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 
103/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
148/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 
181/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
218/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
285/2022na základěSdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 


ISP (příhlásit)