Předpis 12/1968 Sb.

Citace12/1968 Sb.
NázevVládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
Částka5 (31. 1. 1968)
Účinnostod 1. 1. 1968, zrušeno dnem 24. 11. 1990

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
126/1960rušíVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 
66/1965novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce 
Derogace pasivní
127/1971novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů 
3/1989novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. 
117/1989novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb. 
367/1990rušíZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 


ISP (příhlásit)