Předpis 69/1967 Sb.

Citace69/1967 Sb.
NázevZákon o národních výborech
Částka27 (13. 7. 1967)
Účinnostod 1. 1. 1968, zrušeno dnem 24. 11. 1990
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
122 Vládní návrh zákona o národních výborech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
143/1949rušíZákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů 
59/1959rušíVládní nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven 
65/1960rušíZákon o národních výborech 
66/1960rušíVládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 
71/1960rušíVládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů 
189/1960rušíVládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č.66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 
190/1960rušíVyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č.66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 
83/1961novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
93/1961rušíVládní nařízení o spotřebitelských radách 
102/1961rušíVládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství 
11/1962rušíVládní nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory 
32/1963novelizujeZákon o organizaci řízení zemědělství 
34/1964novelizujeZákon o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů 
93/1964novelizujeZákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů 
109/1964novelizujeHospodářský zákoník 
Derogace pasivní
29/1968novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy1
85/1968novelizujeZákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech2
40/1969novelizujeZákon České národní rady o městě Ostravě3
41/1969novelizujeZákon České národní rady o městě Plzni4
33/1970novelizujeZákon České národní rady o finančních správách5
147/1970novelizujeZákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky6
57/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech8
116/1971novelizujeZákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly7
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy9
28/1972úplné zněníZákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
49/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích10
137/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy11
31/1983úplné zněníZákon o národních výborech (úplné znění,jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně12
115/1988novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech13
140/1988úplné zněníZákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
127/1990novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů14
367/1990rušíZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)15


ISP (příhlásit)