Předpis 131/2006 Sb.

Citace131/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka45 (14. 4. 2006)
Účinnostod 14. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
918 Novela z. o rostlinolékařské péči
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
569/1991novelizujeZákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)