Předpis 237/2008 Sb.

Citace237/2008 Sb.
NázevVyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
Částka75 (30. 6. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2008, zrušeno dnem 1. 1. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
258/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky 
429/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele 
Derogace pasivní
303/2010rušíVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 
Vztahuje se k
256/2004na základěZákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)