Předpis 235/2006 Sb.

Citace235/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka76 (31. 5. 2006)
Účinnostod 31. 5. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
885 Novela z. o rozhlasovém a televizním vysílání
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
304/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání1
302/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
468/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3


ISP (příhlásit)