Předpis 130/2008 Sb.

Citace130/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka42 (17. 4. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
354 Novela zákona - živnostenský zákon
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
539/1992novelizujeZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky1
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)3


ISP (příhlásit)