Předpis 471/2022 Sb.

Citace471/2022 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka211 (30. 12. 2022)
Účinnostod 1. 4. 2023
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
287 Novela z. o právu na digitální služby
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
77/1997novelizujeZákon o státním podniku 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
340/2015novelizujeZákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
250/2017novelizujeZákon o elektronické identifikaci 
99/2019novelizujeZákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech 
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
77/1997??Zákon o státním podniku 
77/1997??Zákon o státním podniku 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
179/2006??Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
179/2006??Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
179/2006??Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
111/2009??Zákon o základních registrech 
111/2009??Zákon o základních registrech 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
340/2015??Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
340/2015??Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
250/2017??Zákon o elektronické identifikaci 
250/2017??Zákon o elektronické identifikaci 
250/2017??Zákon o elektronické identifikaci 
99/2019??Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
99/2019??Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
99/2019??Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
269/2021??Zákon o občanských průkazech 
269/2021??Zákon o občanských průkazech 
269/2021??Zákon o občanských průkazech 
Vztahováno k
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
179/2006??Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
250/2017??Zákon o elektronické identifikaci 
99/2019??Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
269/2021??Zákon o občanských průkazech 


ISP (příhlásit)