Předpis 471/2022 Sb.

Citace471/2022 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka211 (30. 12. 2022)
Účinnostod 1. 4. 2023
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
287 Novela z. o právu na digitální služby

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
77/1997novelizujeZákon o státním podniku 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
340/2015novelizujeZákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
250/2017novelizujeZákon o elektronické identifikaci 
99/2019novelizujeZákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech 


ISP (příhlásit)