Předpis 60/1988 Sb.

Citace60/1988 Sb.
NázevZákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Částka10 (21. 4. 1988)
Účinnostod 21. 4. 1988
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
67 Vládní návrh zákona o změnách v organizaci ministerstev
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
34/1970novelizujeZákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky 
147/1970novelizujeZákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
58/1971rušíZákon České národní rady o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy 
125/1973rušíZákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 
25/1976rušíZákon, České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 
118/1983novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 


ISP (příhlásit)