Předpis 205/2017 Sb.

Citace205/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
Částka74 (14. 7. 2017)
Účinnostod 1. 8. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
984 Novela z. o kybernetické bezpečnosti
Navržené změny2 tisky, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon1
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
451/1991??Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
451/1991??Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
181/2014??Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
181/2014??Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
181/2014??Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
457/2016??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 
Vztahováno k
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
181/2014??Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
283/2021??Zákon stavební zákon 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)