Předpis 130/2022 Sb.

Citace130/2022 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka64 (27. 5. 2022)
Účinnostod 28. 6. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
86 Novela z. - trestní zákoník

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
45/2013novelizujeZákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 


ISP (příhlásit)