Předpis 161/2020 Sb.

Citace161/2020 Sb.
NázevZákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Částka59 (14. 4. 2020)
Účinnostod 14. 4. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
809 Novela z. o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
Derogace pasivní
586/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů1
94/2021novelizujeZákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů2
Vztahuje se k
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
340/2015??Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
94/2021??Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
586/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
586/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
94/2021??Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 
94/2021??Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)