Předpis 33/2020 Sb.

Citace33/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Částka16 (13. 2. 2020)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
207 Novela z. o obchodních korporacích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti 
125/2008novelizujeZákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník 
90/2012novelizujeZákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 


ISP (příhlásit)