Předpis 352/2001 Sb.

Citace352/2001 Sb.
NázevZákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Částka134 (5. 10. 2001)
Účinnostod 5. 10. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
814 Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů ČR
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
68/1990rušíZákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
68/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy 
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky 
Derogace pasivní
213/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně někteých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů1
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky2
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích3
414/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů4


ISP (příhlásit)