Předpis 460/2016 Sb.

Citace460/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Částka185 (30. 12. 2016)
Účinnostod 28. 2. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
642 Novela z. - občanský zákoník

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník 
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 


ISP (příhlásit)