Předpis 87/2015 Sb.

Citace87/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
Částka37 (17. 4. 2015)
Účinnostod 1. 5. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
306 Vl.n.z. o změnách zák. v souv. s účinn.rekodifik.soukr.práva

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 


ISP (příhlásit)