Předpis 368/2016 Sb.

Citace368/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka147 (14. 11. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
752 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 
Vztahuje se k
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
440/2003??Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
440/2003??Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
280/2009??Zákon daňový řád 
280/2009??Zákon daňový řád 
240/2013??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
240/2013??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
304/2013??Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
304/2013??Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
234/2014??Zákon o státní službě 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
188/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
Vztahováno k
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
303/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 


ISP (příhlásit)