Předpis 161/2016 Sb.

Citace161/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
Částka62 (23. 5. 2016)
Účinnostod 7. 6. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
497 Novela z. o soudních poplatcích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 


ISP (příhlásit)