Předpis 303/2017 Sb.

Citace303/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
Částka104 (19. 9. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
1005 Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
137/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
257/2016novelizujeZákon o spotřebitelském úvěru 


ISP (příhlásit)