Předpis 363/2021 Sb.

Citace363/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka161 (8. 10. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
911 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 


ISP (příhlásit)