Předpis 60/2014 Sb.

Citace60/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka23 (7. 4. 2014)
Účinnostod 22. 4. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
10 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
Derogace pasivní
267/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)